" ندارد هیچ کس مولای ما را... "

شنبه 9 مرداد 1395 ساعت 06:36

یکی چند روز پیش یه جمله ی خیلی خیلی قشنگی گفت در مورد امام علی ( علیه السلام )، گفت: " حتی وقتی اسم امام علی ( ع ) رو روی کاغذ می نویسم، انگار دارم قلبمو میارم روی کاغذ! "


جمله ی خیلی قشنگی بود، حیفم اومد اینجا ننویسمش!