" :):

شنبه 22 آبان 1395 ساعت 00:45

حزومزادگی فقط این نیست که بچه ی ننه باباتون نباشین. خیلیا بچه ی ننه باباشون نیستن اما حرومزاده هم نیستن.

حرومزادگی بیشتر یه خصلته؛ مث وقتی که بخاطر یه لقمه نونِ به قول خودتون حلال، حال خوب یه نفر دیگه رو به گند می کشید. پ ن: به خدا قسم به این نمی گن نون حلال!

" گزینه 4 و فراتر از آن!

پنج‌شنبه 6 آبان 1395 ساعت 19:42

هنگامی که کسی از چای تازه دم خانه ی عزیز جان می گذرد تا چه حد غمگین است؟!1_ بسیار زیاد

2_ خیلی زیاد

3_ خیلی خیلی

4_ تمامی موارد