" اعتماد!

سه‌شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 15:32

" ... آینده به دست الله نوشته شده بود، و هر آن جه به دست او نوشته می شد، برای خیر انسان بود. "- کتاب «کیمیاگر» ، پائولو کوئیلو.

" به یک مسئول آه نیازمندیم!

چهارشنبه 6 بهمن 1395 ساعت 00:12

بالاخره یه روز یکیو استخدام می کنم به اسم مسئول آه! که مسئولیتش فقط شنیدن آه و ناله های من باشه. شدیدا به همچین آدمی نیاز دارم تو زندگیم!