" ؟!

دوشنبه 5 تیر 1396 ساعت 04:41

یه عده م اینطورین که زیر چرت ترین پست ها کامنت " عالی بود، لایک! " می ذارن فقط بخاطر تبلیغات!

درکشون نمی کنم!