" آخرین قسمت از اولین فصل

جمعه 4 اسفند 1396 ساعت 01:33

فکر می کنم وقت رفتن رسیده باشد!
اما

اینجا مث خونه ی منه، مث سززمینم، دلم نمیاد کلا تعطیلش کنم اما

احتمالا تا دو سه روز آینده رمزدار بشه.

چهارشنبه 2 اسفند 1396 ساعت 22:51
وبلاگ تعطیل شه؟!